In Nederland zijn naar schatting duizenden werknemers met een zogenaamd ‘slapend’ dienstverband. Ze verrichten wegens ziekte al jaren geen werkzaamheden meer, maar zijn formeel nog steeds in dient bij de werkgever. De rechter in Den Haag beëindigde onlangs zo’n slapend dienstverband waardoor er een transitievergoeding verschuldigd was. Transitievergoeding Sinds 2015 hebben werknemers bij ontslag standaard…

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) voorgelegd gekregen en wil u weten of deze WW-proof is, zodat u een uitkering krijgt? Laat hem dan kosteloos checken door ons: 040-7600700! www.brabantsemeesters.nl  

Tijdens een sollicitatieprocedure wil een werkgever vaak een referentie van de vorige werkgever hebben. Op deze manier kan een werkgever van de oud-werkgever horen hoe de potentiële werknemer zijn vorige werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dit klinkt heel reëel , maar in de praktijk gaat dit ook wel eens mis, waardoor er onterecht een verkeerde referentie wordt…

Werknemers die om gezondheidsredenen minder uren moeten gaan werken van hun werkgever, hebben recht op een ontslagvergoeding. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak die was aangespannen door een docent. De vrouw werkte sinds 1980 bij de stichting Kolom, een Amsterdamse scholenkoepel voor speciaal onderwijs. In 2013 raakte ze vanwege…

Indien het hof oordeelt dat de kantonrechter een aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet ten onrechte heeft vernietigd en het hof een toekomstige einddatum bepaalt waarop de arbeidsovereenkomst alsnog eindigt, kan aan de werknemer zijn loonaanspraak over de periode tussen de ontslagdatum en de einddatum op grond van art. 7:627 en 7:628 lid…

Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen hiermee te maken. Wat vindt u van deze maatregel? Lees meer hierover op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/aanpassingen-ww

Werknemer mailt op zaterdagnamiddag, medio december aan werkgever dat hij van maandag niet meer komt werken omdat hij moet solliciteren (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd verloopt op 1 januari). Werkgever reageert per e-mail op maandagochtend vroeg, dat hij dit beschouwd als ongeoorloofd verzuim en dat het loon over de resterende periode niet zal worden uitgekeerd. Werknemer vordert…

  Als u een ontslagprocedure bij UWV gaat starten wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen moet u oppassen. De uitvoeringsregels zijn namelijk gewijzigd per 1 augustus 2018. Informatie over de aanpassingen vindt u hier: https://www.awvn.nl/nieuws/uwv-uitvoeringsregels-ontslag-op-onderdelen-aangepast/  

Het uitgangspunt is dat een vakantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever een gewichtige reden heeft om die wens niet in te willigen. In de praktijk betekent dit dat een werknemer aangeeft wanneer en hoelang hij vakantie wenst. De werkgever mag deze aanvraag alleen weigeren als er een gewichtige reden…

  Steeds meer werkgevers zien een uitkomst in een soort tussenbaan. Geen vast contract, maar ook geen tijdelijke – en vaak korte – arbeidscontracten. De media spreekt zelfs van een trend. Na de supermarktbranche volgt ook KLM. Zij willen het vier- of vijfjaarscontract op grote schaal invoeren. Ook het kabinet is voorstander. De voordelen van…

Page 0 of 31 3

© 2019 Brabantse Meesters B.V.