Een ervaren en op elkaar ingespeeld multidisciplinair team van professionals behartigen uw belangen tijdens de scheiding en creëren een duurzame regeling, waardoor ouders een oplossing krijgen voor hun geschillen en niet in een strijd terechtkomen of blijven. voor meer informatie zie onder label kind en scheidingsloket

Werknemers die om gezondheidsredenen minder uren moeten gaan werken van hun werkgever, hebben recht op een ontslagvergoeding. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak die was aangespannen door een docent. De vrouw werkte sinds 1980 bij de stichting Kolom, een Amsterdamse scholenkoepel voor speciaal onderwijs. In 2013 raakte ze vanwege…

Vrijdag 14 september 2018 is de Dag van de scheiding. Op deze dag stelt ons kantoor tussen 09.00 en 20.00 uur haar deuren open voor iedereen die vragen heeft over een echtscheiding / het verbreken van een relatie / het eindigen van samenwonen of de nasleep daarvan. Een gesprek met een van onze gespecialiseerde advocaten/mediators…

  We merken dat mensen die een echtscheidingsconvenant opstellen zich vaak onvoldoende bewust zijn van de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken. Daarom hebben we onlangs een brochure gemaakt waarin we een aantal aandachtspunten op een rij zetten. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/echtscheidingsconvenant-en-de-eigen-woning-aandachtspunten  

De rechtbank heeft recentelijk een ontbindingsverzoek van een werkgever afgewezen tegen een werknemer die veroordeeld was voor een poging tot zware mishandeling en daarvoor in detentie had gezeten. Zie voor de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:3255 Of een ontslag al dan niet terecht is hangt onder meer af van: de zwaarte van het delict, de relatie met…

Dat hangt ervan af of het om wettelijke vakantiedagen gaat of om bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen (vier keer de overeengekomen arbeidsduur) moeten vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen. Deze mogen tijdens het dienstverband niet worden uitbetaald, maar moeten worden opgenomen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze 5 jaren meegenomen mogen…

  Uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Opzegging dienstverband vóór begin proeftijd mag. In dit geval is de opzegging niet in strijd met goed werkgeverschap. De werkgever is niet verplicht om de werknemer daadwerkelijk op proef te laten werken, ook al is de proeftijd daarvoor bedoeld. In deze zaak  werd het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Let op…

Het is weer vakantieperiode, dus tijd om de balans op te maken voor het aantal vakantiedagen voor de rest van het jaar. Heeft u nog veel dagen over en wilt u deze aaneengesloten opnemen? In de wet is geen maximaal toegestane termijn opgenomen voor de duur van de vakantie, maar wel een minimum. Het minimum…

Het was een snikhete zondag, zo één waarop de mussen dood van het dak vallen. De straat waarin ik woonde zinderde geluidloos van de hitte – totdat aanzwellend geschreeuw opklonk. Een burenruzie, zo te horen voor de deur van het gezin dat naast ons woont. Of woonde – want de buurman had ergens anders onderdak…

© 2018 Brabantse Meesters B.V.