Tijdens een sollicitatieprocedure wil een werkgever vaak een referentie van de vorige werkgever hebben. Op deze manier kan een werkgever van de oud-werkgever horen hoe de potentiële werknemer zijn vorige werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dit klinkt heel reëel , maar in de praktijk gaat dit ook wel eens mis, waardoor er onterecht een verkeerde referentie wordt…

De ‘Dag van de Scheiding’ valt op iedere tweede vrijdag van september. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas) was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te…

  We merken dat mensen die een echtscheidingsconvenant opstellen zich vaak onvoldoende bewust zijn van de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken. Daarom hebben we onlangs een brochure gemaakt waarin we een aantal aandachtspunten op een rij zetten. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/echtscheidingsconvenant-en-de-eigen-woning-aandachtspunten  

Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen hiermee te maken. Wat vindt u van deze maatregel? Lees meer hierover op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/aanpassingen-ww

https://www.verder-online.nl/dagvandescheiding

Werknemer mailt op zaterdagnamiddag, medio december aan werkgever dat hij van maandag niet meer komt werken omdat hij moet solliciteren (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd verloopt op 1 januari). Werkgever reageert per e-mail op maandagochtend vroeg, dat hij dit beschouwd als ongeoorloofd verzuim en dat het loon over de resterende periode niet zal worden uitgekeerd. Werknemer vordert…

De “cour business” van de Brabantse Meesters is mediation. Graag willen wij u voorlichten over het mediationtraject in z’n algemeenheid en meer in het bijzonder het traject op ons kantoor. Een mediationtraject verloopt in het algemeen in een aantal stappen. Stap 1: initiatief tot mediation De eerste stap in een mediationtraject is dat u of…

  Als u een ontslagprocedure bij UWV gaat starten wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen moet u oppassen. De uitvoeringsregels zijn namelijk gewijzigd per 1 augustus 2018. Informatie over de aanpassingen vindt u hier: https://www.awvn.nl/nieuws/uwv-uitvoeringsregels-ontslag-op-onderdelen-aangepast/  

  De ‘Dag van de Scheiding’ valt op iedere tweede vrijdag van september. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas) was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven…

Het uitgangspunt is dat een vakantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever een gewichtige reden heeft om die wens niet in te willigen. In de praktijk betekent dit dat een werknemer aangeeft wanneer en hoelang hij vakantie wenst. De werkgever mag deze aanvraag alleen weigeren als er een gewichtige reden…

© 2018 Brabantse Meesters B.V.