Een ervaren en op elkaar ingespeeld multidisciplinair team van professionals behartigen uw belangen tijdens de scheiding en creëren een duurzame regeling, waardoor ouders een oplossing krijgen voor hun geschillen en niet in een strijd terechtkomen of blijven. voor meer informatie zie onder label kind en scheidingsloket

Het als bij een huwelijk kan een echtelijke scheiding worden gemarkeerd door middel van een ritueel. Het kan leiden tot minder boosheid en verdriet, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. https://www.bd.nl/opinie/een-scheiding-moet-je-vieren~af5624b5/

Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2018 ECLI:NL:RBNNE:2018:3537 Ouders zijn in 2012 gescheiden en strijden nog steeds over de kinderen. Een uitspraak waar weinig aan valt toe te voegen met een voorbeeld functie voor de familierechters in Nederland, met een duidelijk boodschap: Luister naar het kind en geef hen een stem! Motivering van de rechter (kind A),…

De ‘Dag van de Scheiding’ valt op iedere tweede vrijdag van september. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas) was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te…

  We merken dat mensen die een echtscheidingsconvenant opstellen zich vaak onvoldoende bewust zijn van de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken. Daarom hebben we onlangs een brochure gemaakt waarin we een aantal aandachtspunten op een rij zetten. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/echtscheidingsconvenant-en-de-eigen-woning-aandachtspunten  

https://www.verder-online.nl/dagvandescheiding

De “cour business” van de Brabantse Meesters is mediation. Graag willen wij u voorlichten over het mediationtraject in z’n algemeenheid en meer in het bijzonder het traject op ons kantoor. Een mediationtraject verloopt in het algemeen in een aantal stappen. Stap 1: initiatief tot mediation De eerste stap in een mediationtraject is dat u of…

  De ‘Dag van de Scheiding’ valt op iedere tweede vrijdag van september. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas) was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven…

  Deze uitspraak van het Gerechtshof  ’s- Hertogenbosch 12 juli 2018 bevestigd dat dit heel ver is. Appelprocedure van 4 jaar. Regievoering hof leidt via twee stappen (omgangsbegeleiding via Horizon en daarna mediation tot een tussen ouders overeengekomen omgangsregeling. Kostbare aangelegenheid dus voor onze maatschappij en zeker uitzondering op regel. Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3029  

Mooie uitspraak van mijn collega advocaat mw. mr. Y.S.D. de Regt-van Gompel Uit de – inmiddels beëindigde – affectieve relatie tussen M en V is in 2012 dochter D geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. D heeft haar hoofdverblijfplaats bij V. In 2017 heeft de rechtbank M gedurende een jaar het recht…

© 2018 Brabantse Meesters B.V.