Conflicthantering

Bij conflicthantering gaat het om hoe op een effectieve manier met conflicten kan worden omgegaan. Iedereen heeft een andere kijk op de wereld. Er moet dus rekening gehouden worden met bijvoorbeeld cultuurverschillen, man-vrouw verschillen en leeftijdsverschillen. Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen dingen nastreven die onverenigbaar zijn, en daardoor in botsing komen. Veel conflicten ontstaan doordat de ene partij zijn eigen waarden en normen hanteert die de andere partij vreemd zijn. Wij gebruiken een aantal effectieve methode’s om op een effectieve manier met conflicten om te gaan.

Wij bieden de volgende vormen van conflicthantering aan:

RELATIEBEMIDDELING (EFT)

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier

COACHING

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier

INTERVISIEBEGELEIDING

Meer weten over onze dienstverlening.

      Klik dan hier

Neem contact met ons op

[/column]