Emotionally Focused Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij waardevolle inzichten vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT) vertaald zijn naar de context van conflicthantering. Het hechtingsperspectief biedt ons hierbij een nieuwe dimensie. Emotionally Focused Mediation zorgt er voor dat:
-effectiever en sneller conflicten te deëscaleren;
-effectiever heftige emoties te hanteren
-de drijfveren achter conflictgedrag op een andere manier begrijpen vanuit het hechtingsmodel;
Wilt u meer weten over onze werkwijze op dit gebied neem dan contact met ons op 088-7474500.

© 2020 Brabantse Meesters B.V.