WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN

ARBEIDSRECHT                              

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden:
 • Reorganisaties en herstructurering
 • Individueel en collectief ontslagrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • CAO-recht
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Pensioenrecht
 • (Seksuele) intimidatie
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Flexibele arbeid & detachering
 • Management- en freelanceovereenkomsten
 • Concurrentie-, relatie- en overige beperkende bedingen
Lees meer

FAMILIERECHT

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden:
 • Echtscheiding gezamenlijk
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging samenleving
 • Zorg en contactregeling / Ouderschapsplan
 • Gezag
 • Omgang
 • Erkenning
 • Vervangende toestemming verhuizing, paspoort, medicatieovereenkomst
 • Alimentatie (kinder- en partneralimentatie)
 • Pensioen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Adoptie
 • Echtscheidingsmediation
Lees meer

VERBINTENISSENRECHT

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden:
 • Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Detacheringsovereenkomsten
 • Raam- en deelovereenkomsten zowel in- als verkoop
 • Huurcontracten
 • Licentieovereenkomsten
 • Automatiserings- of ICT-contracten
 • Koopovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
Lees meer

JEUGDRECHT

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)
 • Gezagsbeëindigende maatregel
Lees meer

MEDIATION

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
 • Arbeidsmediation
 • Echtscheidingsmediation
 • Emotionally focus mediation
 • Familymediation
 • Nalatenschapsmediation
 • Family Governance
Lees meer

Family Governance

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
 • Organiseren van familiebijeenkomst
 • Maken van een familiestatuut
 • Instellen van een familieraad
 • Implementeren van het statuut en beleid
 • Gericht op het verbeteren van uw relatie / communicatie
 • Ontwikkeling missie en visie van het bedrijf
Lees meer