Scheiden en ontbinding GP via bemiddeling

U gaat scheiden, er komen op dat moment veel dingen op u af en u heeft heel veel vragen. Wat moet er afgesproken worden omtrent de kinderen en de alimentatie? Wat te doen met de verdeling van de woning, het pensioen, leningen, bedrijven? Ons kantoor biedt op al deze vragen een antwoord. Kijk ook eens bij vraag en antwoord.

Scheiden kan op velerlei manieren. Zo kunt u bij ons kantoor terecht voor mediation, daarnaast kunt u ervoor kiezen om ieder apart een eigen advocaat in de hand te nemen die het overleg met elkaar zullen voeren.

Hieronder laten wij globaal zien wat u van een echtscheidingsprocedure kunt verwachten:

Stap 1. Intake

U kunt ervoor kiezen om gezamenlijk te scheiden met behulp van een mediator bemiddelaar, maar u kunt er ook voor kiezen om ieder apart een advocaat te nemen en door middel van overleg tot een middellijke oplossing te komen. U kunt dan een afspraak maken op kantoor, we zullen u dan vragen stellen omtrent uw persoonsgegevens, uw kinderen en andere belangrijke informatie. Wij verzoeken dan wel altijd om uw geldig identiteitsbewijs mee te brengen.

Stap 2. Opdrachtbevestiging en eerste brief

Nadat u op intake bent geweest gaan wij meteen over tot het zenden van een opdrachtbevestiging of mediationovereenkomst/ bemiddelingsovereenkomst.  U geeft door ondertekening opdracht aan de advocaat om u verder bij te staan in uw zaak. De eerste brief zenden wij naar aanleiding van het eerste gesprek. Dit is een kort gespreksverslag waarin wij de belangrijkste punten voor u overzichtelijk maken.

Stap 3. Aanleveren van de benodigde stukken en het opstellen van conceptstukken

Aan de eerste brief zit een lijst gehecht betreffende de stukken (lijst benodigde gegevens) die u ons moet aanleveren. Na ontvangst van alle benodigde stukken kunnen wij overgaan tot het opmaken van de conceptstukken. Inhoudende het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan en het vermogensoverzicht bij een gezamenlijke echtscheiding.

Stap 4. Terugkoppeling

Nadat wij over zijn gegaan tot verzending van de conceptstukken verwachten wij van u een terugkoppeling. De vele wettelijke bepalingen zijn uitgebreid door de advocaat uitgelegd in het document, dit zodat u als leek precies weet waar het over gaat. De terugkoppeling houdt in dat u misschien nog stukken moet aanleveren en wellicht dat u nog een keer op afspraak moet komen om alle conceptstukken met de advocaat door te nemen. Ons kantoor hecht veel waarde aan uw inbreng, deze staat dan ook voorop bij het opstellen van de stukken. Gemiddeld hebben wij 3 gesprekken van drie uur nodig. Bij deze gesprekken kunnen indien gewenst ook de accountant en de fiscalist aanschuiven als adviseur.

Stap 5. Ondertekening van de stukken

De stukken zijn gereed en de advocaat is klaar om de stukken naar de rechtbank te zenden om het (gezamenlijk) verzoek tot echtscheiding in te dienen. De advocaat zal met u een afspraak plannen op kantoor wanneer u de stukken kunt komen ondertekenen.

Stap 6. Verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank

Het verzoek tot echtscheiding wordt middels een verzoekschrift bij de rechtbank aanhangig gemaakt. Het hangt af van jullie woonplaats waar wij dit verzoek moeten indienen. Indien u woonachtig bent in Eindhoven en omstreken zal dit in veel gevallen de rechtbank Oost-Brabant zijn te ’s-Hertogenbosch. Middels een beschikking bevestigd de rechtbank wat u bent overeengekomen. Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank duurt het circa 6 tot 8 weken voordat de rechtbank een echtscheidingsbeschikking afgeeft. Indien het gaat om een gezamenlijk verzoek en u heeft onderling overeenstemming bereikt, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden. Indien dit anders is zal de betreffende advocaat met u naar de rechtbank meegaan.

Stap 7. U gaat akkoord met de echtscheidingsbeschikking

De echtscheidingsbeschikking (uitspraak van de rechter) wordt door de rechtbank naar ons kantoor gezonden. De betreffende advocaat zal met u een afspraak inplannen wanneer u deze kunt komen halen. Tijdens deze afspraak dient u beiden een akte van berusting te ondertekenen. Door ondertekening van deze akte geeft u aan dat u niet in beroep gaat tegen de beschikking.

Stap 8. Na  6-8 weken bent u officieel gescheiden

De beschikking alsmede de aktes van berusting worden ingediend door de betreffende advocaat bij de gemeente waar u bent getrouwd. De duur van de behandeling is afhankelijk van de gemeente. De gemeente zal de beschikking inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Indien de advocaat hier een bevestiging van krijgt per post, bent u officieel gescheiden. U ontvangt ten slotte een afschrift van de inschrijving (kennisgeving echtscheiding)

Voor meer informatie over de kosten kijk onder tarieven.