Scheiden vanuit het buitenland

Ook als u in het buitenland woont en u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, is het mogelijk om een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in Nederland in te dienen. Wij hebben ruime ervaring met internationale echtscheidingen. Als u woonplaats kiest op ons kantoor kan het verzoek worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant. In alle andere gevallen dient het gezamenlijk verzoek te worden ingediend bij de rechtbank Den Haag.

Kunt u uw Nederlandse nationaliteit niet aantonen door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister? De rechtbank dient zich er echter wel van te overtuigen dat u de Nederlandse Nationaliteit bezit en eist daarvoor een verklaring van de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse consulaat van het land waar u verblijft c.q. een notaris die uw identiteit kan verifiëren en kan bevestigen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Indien u niet van plan bent om op korte termijn naar Nederland te komen, is de meest eenvoudige en betrouwbare manier dat een onafhankelijke derde (een advocaat, notaris, ambassade enzovoorts) ons kantoor laat weten dat ze u gelegitimeerd heeft. Indien deze derde de overtuiging heeft gekregen dat u beide de echtscheiding wenst en dat u instemt met de bescheiden zoals opgesteld door ons kantoor, dan dienen de verklaringen te worden vertaald door een beëdigde tolk in het Nederlands of Engels. Pas na ontvangst van de verklaring van de derde almede de originele getekende akte kan ons kantoor pas overgaan tot indiening van het verzoekschrift.

Nogmaals: alle stukken dienen te worden vertaald door een beëdigd tolk, tenzij deze stukken zijn opgesteld in het Engels/ Frans/ of Duits. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Wij kunnen dit indien gewenst ook voor u verzorgen.

Indien u voor een subsidie van de overheid (www.rvr.org)  in aanmerking komt vertalen wij de stukken onder de toevoeging. Let op: indien het huwelijk in het buitenland is gesloten, wordt de echtscheidingsbeschikking (uitspraak) in de registers van Den Haag ingeschreven. Meestal dient u in het land waar u getrouwd bent ook door te geven dat u gescheiden bent. Ik wijs u erop dat niet alle landen echtscheidingen erkennen dus controleer dat in het betreffende land. Meer informatie hierover vindt u ook op de site van buitenlandse zaken.

Indien u in het buitenland gehuwd bent, dient ons kantoor te beschikken over:

 • Uittreksel uit het huwelijksregister (moet dan in dat land worden bemachtigd). Lukt dat om wat voor reden niet, dan kunt u de originele huwelijksakte opsturen;
 • De stukken moeten altijd vertaald zijn door een beëdigd tolk (tenzij deze opgesteld zijn in het Engels/ Frans of Duits);
 • Daarnaast dient bij de rechtbank in de echtscheidingsprocedure uitdrukkelijk te worden aangegeven dat het Nederlands recht van toepassing is.

Buitenlandse echtgenoot onvindbaar?

Geen probleem, ook dan kunt u bij ons kantoor terecht voor uw echtscheiding. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp. Wij staan u graag te woord.

Toetsing

Wij controleren zorgvuldig of u beiden bewust bent van de consequenties van de echtscheiding, alsmede of er sprake is van een eerlijke en gelijke verdeling.Wees er alert op dat in Nederland een echtscheidingsverzoekschrift alleen maar door een advocaat kan worden ingediend en niet door juristen of andere bemiddelaars.

Aanmeldingsprocedure

 • Aanmelding via site;
 • Wij zenden u vervolgens een intakeformulier echtscheiding;
 • Na retour intakeformulier ontvangt u een schriftelijke bevestiging per post of e-mail;
 • Ontvangst declaratie;
 • Na betaling van de declaratie en ontvangst benodigde stukken vangen wij aan met onze werkzaamheden;
 • Binnen 2-3 werkdagen na ontvangst betaling, ontvangt u het concept echtscheidingsconvenant en verzoekschrift;
 • Afspraak om te legitimeren bij snel scheiden.
 • Bij scheiden vanuit het buitenland gelden er andere vereisten. U krijgt daarover binnen 24 uur bericht.

Let op: Wij zijn als advocaat gehouden u te legitimeren om elke vergissing omtrent de identiteit uit te sluiten. U dient daarom eenmaal naar ons kantoor te komen, met uw paspoort of identiteitsbewijs of zich te legitimeren op afstand. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er een echtscheidingsverzoek wordt ingediend zonder dat de andere partner daarvan in kennis is gesteld. Om het u makkelijk te maken, kunt u er daarom voor kiezen om eenmaal een afspraak te maken waarin u alle stukken meeneemt, wij het intakeformulier met u doorlopen en u zich meteen legitimeert.

Uittreksels

U dient zelf zorg te dragen voor de uittreksels die nodig zijn voor het echtscheidingsverzoekschrift. Ons kantoor heeft de volgende stukken van u nodig:

 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie van vrouw met vermelding van nationaliteit of vergelijkbaar buitenlands stuk;
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie van man met vermelding van nationaliteit of vergelijkbaar buitenlands stuk;
 • Gedateerd en gewaarmerkt kopie van de geboorte akte van de minderjarige(n) ;
 • Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijkse akte;
 • Bij huwelijkse voorwaarden afschrift van de huwelijkse voorwaarden.