Jeugdrecht

Kinderbeschermingsmaatregelen

Het is belangrijk dat minderjarige en ouders kunnen rekenen op een gespecialiseerde jeugdrecht advocaat. Veel minderjarige komen in aanraking met het rechtssysteem omdat ze ondertoezicht worden gesteld en / of uithuis worden geplaatst of als hun ouders gaan scheiden. Hieronder vindt u meer informatie over de kinderbeschermingsmaatregelen.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt. Als in uw gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kan de kinderrechter uw kind onder toezicht stellen. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

Aanvraag ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming of de officier van justitie kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Als de Raad geen verzoek doet, kan een ouder of degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, een verzoek doen. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij een gecertificeerde instelling, afgekort GI (voorheen een bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) opdracht om de OTS uit te voeren. Deze wijst een gezinsvoogd aan.

Neem contact op met Patsy Hoppenbrouwers-Niesten

Contact

Hulp van een gezinsvoogd

De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt de duur van de OTS. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de OTS steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

MEER INFORMATIE OVER ONDERTOEZICHTSTELLING

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming www.kinderbescherming.nl in de brochure ‘Als uw kind onder toezicht gesteld wordt’.  Deze brochure vindt u onderaan de pagina Maatregelen van kinderbescherming.

Neem contact op met Yvette de Regt van Gompel

Contact

UITHUISPLAASTING (UHP) TIJDENS OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als het voor het kind beter is, kan de gezinsvoogd de kinderrechter toestemming vragen om uw kind uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin.

Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de raad een voorlopige OTS uitspreken. De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen.

GEZAGSBEEINDIGENDE MAATREGEL

In zeer uitzonderlijke zaken kan het zo zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat u niet in staat bent om voor uw eigen kind zorg te dragen. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan een verzoek indienen betreffende het beëindigen van het ouderlijk gezag. U bent als ouder in dat geval niet meer verantwoordelijk voor uw kind, inhoudende dat u ook niks meer ten aanzien van uw eigen kind mag bepalen. Aan uw kind wordt vervolgens een voogd toegewezen en wordt ondergebracht bij een blijvend pleeggezin of een daarvoor bestemd tehuis.

Heeft u te maken met de Raad voor de Kinderbescherming of heeft u een brief gekregen met betrekking tot een van de bovenstaande punten? Onze advocaten zijn specialisten op dit gebied, indien u contact met ons opneemt kunnen wij samen kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Meer informatie vindt u ook op de site van de vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) www.vnja.nl

Neem contact op met Colette Grijmans

Contact

ONZE EXPERTISES

Arbeidsrecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Familierecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Incasso

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Jeugdrecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Mediation

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Verbintenissenrecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Neem contact met ons op