Algemeen verbintenissenrecht

Het vooraf laten ‘screenen’ of opstellen van uw contracten door een van onze meesters, is zeker aan te bevelen.  Dit kan hoge kosten, tijdrovende procedures en daarbij komende negatieve energie voorkomen.

Een onderdeel van het vermogensrecht is het algemeen verbintenissenrecht. De belangrijkste bron van verbintenissen is de overeenkomst. Daarnaast ontstaan verbintenissen uit de wet of door gebruik. Het verbintenissenrecht, overeenkomstenrecht of contractenrecht is dus een belangrijke basis van ons rechtsstelsel. Over het algemeen worden afspraken tussen partijen vastgelegd in een schriftelijk stuk, de overeenkomst. Het overeenkomstenrecht behandelt kwesties die rond overeenkomsten in het algemeen spelen, zoals de duur van een overeenkomst, de opzegbaarheid, voorwaarden, ontbinding etc.

Indien partijen het achteraf niet eens zijn over de bedoeling die in het desbetreffende document vastgelegd is, kan er een geschil ontstaan. Contacten zijn vaak voor meederlei uitleg vatbaar. Dit komt omdat over het algemeen de bepalingen te algemeen zijn omschreven.  Indien afspraken dan ook eenduidig en helder worden vastgelegd, komt het nog al eens voor dat partijen achteraf belanden in een procedure. Het is dan ook zaak afspraken duidelijk vast te leggen, om teleurstellingen en onnodige tijdrovende procedures te voorkomen. Daarnaast ook omdat er helaas partijen zijn, die dergelijke onduidelijkheden in overeenkomsten achteraf misbruiken om onder hun verplichtingen uit te komen.

Neem contact op met Yvette de Regt- van Gompel

Contact

Onze expertise ten aanzien van contracten is zeer breed. Onze meesters houden zich bezig met de diverse aspecten van het algemeen verbintenissenrecht, zowel contractueel (denk aan wanprestatie), als buitencontractueel (denk aan onrechtmatige daad). Verder beschikken zij over de nodige expertise in het onderhandelen, opstellen, redigeren, actualiseren en/of screenen van en het – zowel juridisch als commercieel – adviseren bij (internationale) contracten.

Hieronder treft u een aantal onderwerpen van contracten die voor u kunnen worden opgesteld:

 • algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • detacheringsovereenkomsten;
 • raam- en deelovereenkomsten zowel in- als verkoop;
 • huurcontracten;
 • licentieovereenkomsten;
 • automatiserings- of ICT-contracten;
 • koopovereenkomsten;
 • managementovereenkomsten.
Neem contact op met Emmy van Erp

Contact

Verder kunt u door ons worden bijgestaan in het geval van:

 • uw wederpartijpartij die een overeenkomst niet nakomt (wanprestatie);
 • schade die u lijdt veroorzaakt door een ander;
 • onverschuldigde betaling;
 • aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade en schadevergoeding;
 • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op diverse rechtsgebieden;
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.
Neem contact op met Colette Grijmans

Contact

ONZE EXPERTISES

Arbeidsrecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Familierecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Incasso

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Jeugdrecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Mediation

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Verbintenissenrecht

Meer weten over onze dienstverlening.

Klik dan hier.

Neem contact met ons op