Werkwijze

Bij conflicthantering gaat het om hoe op een effectieve manier met conflicten kan worden omgegaan. Iedereen heeft een andere kijk op de wereld. Er moet dus rekening gehouden worden met bijvoorbeeld cultuurverschillen, man-vrouw verschillen en leeftijdsverschillen. Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen dingen nastreven die onverenigbaar zijn, en daardoor in botsing komen. Veel conflicten ontstaan doordat de ene partij zijn eigen waarden en normen hanteert die de andere partij vreemd zijn. Wij gebruiken een aantal effectieve methode’s om op een effectieve manier met conflicten om te gaan.

Wij doen dat door :

  • Coaching voor ondernemers en persoonlijke coaching voor particulieren
  • Intervisiebegeleiding voor bedrijven, advocatuur, accountancy en medische specialisten.
  • Relatiebemiddeling (EFT methode: Hou me vast, Laat me niet of hou me vast of laat me lost).

.

.

 

Neem contact op Yvette de Regt -van Gompel

Contact