Werkwijze

“Wanbetalers”, hoe vervelend het ook is, iedereen heeft weleens een factuur op de plank liggen die onbetaald is gebleven. Is uw factuur na verschillende (telefonische, schriftelijke of persoonlijke) verzoeken nog steeds niet betaald? Neem dan contact met ons op. Indien u zelf blijft aanmodderen kan u een hoop extra tijd kosten en nog meer frustratie opleveren.

Wij helpen u graag bij het innen van uw vordering. Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen sturen wij dezelfde dag nog een sommatiebrief aan de debiteur. In veel gevallen wordt de factuur naar de eerste sommatie al betaald. Indien dit niet het geval is kunnen wij, indien gewenst, meer druk uitoefenen op uw debiteur en met uw goedkeuring een gerechtelijk traject starten.

Er bestaan twee wegen, namelijk de buitengerechtelijke- en de gerechtelijke weg. In eerste instantie zullen wij proberen om buitengerechtelijk uw factuur betaald te krijgen. Wij zullen dan namens u proberen om tot een oplossing te komen met uw wederpartij. Een betalingsregeling behoort dan, in overleg met u, tot de mogelijkheden. Via deze weg zorgen wij ervoor dat wij het belang van uw zakelijke relatie in het achterhoofd houden.

Indien er geen regeling getroffen kan worden is er de mogelijkheid om uw zaak voor te leggen aan een rechter. Met uw goedkeuring zullen we een gerechtelijke procedure starten waarna de rechter een vonnis zal wijzen.

.

.

 

Neem contact op Yvette de Regt -van Gompel

Contact

Advies

Na het ontvangen van uw incasso-opdracht ontvangt u te alle tijde een kosteloos en geheel vrijblijvend gesprek. In begrijpelijke en duidelijke taal wordt met u, uw vordering doorgenomen. Met welke risico’s moet u rekening houden, wat is de kans van slagen en zijn er eventueel gronden voor het starten van een gerechtelijke procedure.

Incasso zonder vertraging

Na het doorspreken van uw incasso starten wij dezelfde dag nog met het incasseren van uw vordering.

Laatste betalingsherinnering

Een laatste betalingsherinnering wordt naar uw debiteur gestuurd waar deze vriendelijk doch dringend nog eenmaal gesommeerd wordt om over te gaan tot betaling van uw factuur. In deze brief wordt uw debiteur gewezen op de aanvullende kosten in de vorm van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten indien betaling uitblijft. Deze brief wordt indien mogelijk zowel per e-mail als per post verstuurd.

Start minnelijk incassotraject

Blijft ondanks deze sommatie betaling uit dan kan er op uw verzoek direct gestart worden met het minnelijk incassotraject. Er wordt hierop rechtstreeks contact met uw debiteur gezocht. Dit gebeurt meermaals en binnen een kort tijdbestek zowel per aangetekende post, e-mail, als telefonisch. Het doel is om de achterliggende reden van het niet betalen van de vordering te achterhalen. Dit gebeurt altijd op een respectvolle wijze waarbij wij uw klantrelatie, die ook na de incasso vaak nog voort moet duren, te allen tijde goed in het oog houden

Concept dagvaarding of faillissementsaanvraag

Dankzij onze kennis van het Nederlands recht kunnen wij meer druk uitoefenen op uw debiteur dan een deurwaarder of incassobureau. Indien betaling nog steeds uitblijft versturen wij een concept dagvaarding of faillissementsaanvraag om uw debiteur tot betaling te bewegen. Hiermee proberen wij alsnog tot een minnelijke oplossing te komen met uw debiteur. Uiteraard wordt het juridische traject pas op uw verzoek in gang gezet.

Treffen van een betalingsregeling

Mocht blijken dat de debiteur niet de financiële middelen heeft om uw vordering te voldoen. Dan zoeken wij op uw verzoek een oplossing door een schriftelijke betalingsregeling af te dwingen. Ook in dit traject zitten onze juristen er nog steeds bovenop, zodat er direct opgetreden kan worden indien men afspraken niet nakomt.

Gerechtelijke procedure

Indien het minnelijke traject stopt kan eventueel op uw verzoek een juridisch traject worden ingezet. Tijdens dit juridische incassotraject gaan wij over tot het dagvaarden van uw debiteur en vragen wij de rechter vonnis te wijzen. Met dit vonnis kan een deurwaarder eventueel over gaan tot het leggen van beslag op loon, bankzaken of goederen. Kortom, wij gaan door waar andere incassobureaus afhaken. Wij schuwen dan ook geen rechtsmiddel om uw debiteur alsnog tot betaling te dwingen. Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Snelle afwikkeling

Geïncasseerde vorderingen keren wij al binnen enkele werkdagen rechtstreeks aan u uit.