Tijdens een sollicitatieprocedure wil een werkgever vaak een referentie van de vorige werkgever hebben. Op deze manier kan een werkgever van de oud-werkgever horen hoe de potentiële werknemer zijn vorige werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dit klinkt heel reëel , maar in de praktijk gaat dit ook wel eens mis, waardoor er onterecht een verkeerde referentie wordt gegeven. Dit kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de werknemer werken. Onterecht zwart maken van een werknemer kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad. Een werkgever moet namelijk altijd de waarheid vertellen over een werknemer, doet hij dat niet dan kan hij daarvoor door de nieuwe werkgever later aansprakelijk worden gesteld. Want ondank dat een werknemer uit dienst is, moet je jezelf als goed werkgever blijven gedragen. Doet de werkgever dit niet? Dan kan een werknemer schadevergoeding vorderen, indien hij nadeel ondervindt uit onrechtmatige uitlatingen. Het is echter niet verplicht om een referentie te geven. De wet geeft hier geen enkele verplichting toe. Een referentie kan dus niet worden afgedwongen. Wat mag dan wel? Een werknemer kan aan het einde van zijn dienstverband een getuigschrift afdwingen bij de werkgever. In een getuigschrift wordt altijd de arbeidsduur (bijvoorbeeld per week of per maand), de aard van de werkzaamheden en de data van in- en uitdiensttreding vastgelegd. Daarnaast kan de werknemer verzoeken om tevens andere zaken op te nemen in het getuigschrift, zoals de werkwijze of de reden van beëindiging.
Ervaart u problemen als gevolg van een onterechte referentie, wilt u iemand aansprakelijk stellen of bent u degene die aansprakelijk wordt gesteld, neem dan gerust contact met ons op!

CategoryArbeidsrecht, Nieuws

© 2019 Brabantse Meesters B.V.