Geboren
             
                 
In dienst
             
Uit dienst
             
                 
Bruto maandsalaris              
Vakantiegeld
           
13e maand/eindejaarsuitkering (13e maand = 8,333%)
           
Gemiddelde maandelijkse bonus/toeslag
           
Bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld en/of 13e maand en/of bonus/toeslag              
                 
Heeft de werkgever 25 of meer werknemers?
             
Is er sprake van faillissement of surseance?
             
Is er sprake van een slechte financiële situatie?
             
Het netto resultaat, over de 3 boekjaren vóór het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, moet lager zijn dan 0, en;De waarde van het eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar van ontslag                
Heb ik recht op de transitievergoeding?            
Hoogte transitievergoeding          
Houdt rekening met 7:673a en 7:673d gelden tot 1 januari 2020