V
Is een mondelinge overeenkomst ook een geldige koopovereenkomst?
APas geleden heb ik mijn auto via een advertentie te koop aangeboden. Er kwam een koper, een man van ongeveer vijftig jaar. Deze man heeft met de auto gereden en was enthousiast. Hij wilde de auto wel kopen. Hij zou hem twee dagen later komen op halen. Dat is nu vijf dagen geleden. Ik heb niets meer van hem gehoord. Ik vraag me af of ik rechten aan zijn toezegging kan ontlenen. Is een mondelinge overeenkomst ook bindend?

Ja, een mondelinge afspraak is net zo bindend als een schriftelijke overeenkomst. Alleen is een mondelinge overeenkomst moeilijker te bewijzen. Het is een stuk makkelijker als er het een en ander op papier staat waar u in dit geval de koper aan kunt houden. U staat dus voor een bewijsprobleem. Het hoeft niet onmogelijk te zijn om een mondelinge af¬spraak te bewijzen. Wellicht waren er getuigen aanwezig die de koop kunnen bevestigen.

V
 Binnen welke termijn moet je wettelijk gezien betalen?
APas geleden heb ik een bank gekocht. Nu kreeg ik een nota met het vriendelijk verzoek om binnen zeven dagen het aankoopbedrag over te maken. Ik vind de betalingstermijn van zeven dagen wel erg kort. Geldt er volgens de wet een minimumtermijn?

Nee, er bestaat geen minimumtermijn. Als u met de desbetreffende winkelier heeft afgesproken dat u binnen zeven dagen moetbetalen, dan geldt die afspraak. U zult zich dan aan de gestelde termijn moeten houden. Als er niets afgesproken is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Onder andere de hoogte van de koopsom alsmede hetgeen gelet op de aard van de zaak gebruikelijk is.

V
 Kan ik een impulsaankoop ongedaan maken?
ALaatst had ik een gekke bui. Ik heb in een opwelling een jurk gekocht van € 750. Een paar uur later had ik er al erge spijt van. Ik kan dat geld namelijk helemaal niet missen. Kan ik de koop terugdraaien?

Nee, u zit aan de koop vast. U hebt namelijk een overeenkomst gesloten. U de jurk, de winkelier het geld. Gekocht is dus gekocht. U zou de kwestie aan de winkelier kunnen voorleggen. Sommigen geven namelijk het geld terug als u binnen korte termijn op de koop wilt terugkomen. Maar u bent dus afhankelijk van de welwillendheid van de winkelier.

V
De winkelier staat ruilen niet toe
AIk heb laatst een blauw vest gekocht. Ik heb lang staan twijfelen omdat ik de rode uitvoering ook erg mooi vond. Ik heb uiteindelijk het blauwe vest gekozen maar had daar al vrij snel spijt van. Twee dagen later heb ik de winkelier gevraagd of ik het vest mocht ruilen, maar hij stond dat niet toe. Is de winkelier daar eigenlijk niet tot verplicht?

Als u ‘ja’ tegen een consumentenkoop zegt, zit u er in principe aan vast. U moet de overeenkomst dan nakomen. Dat betekent dat u de goederen in ontvangst dient te nemen en de koopprijs moet betalen. Ruilen is een vorm van service en daartoe is de winkelier niet verplicht. U kunt daarom beter vooraf informeren of de winkelier ruilen toestaat.

V
Moet een verkoper het gekochte, dat achteraf ernstige tekortkomingen blijkt te hebben, terugnemen?
AIk heb van een kennis een tweedehands computer gekocht. Toen ik de computer aanzette, bleek het beeldscherm niet in orde. Ik wil de computer teruggeven maar mijn kennis geeft mijn geld niet terug. Gekocht is gekocht, zegt hij. Wie heeft er gelijk?

U hebt gelijk. U hoeft die gang van zaken niet te accepteren. Blijkt het gekochte achteraf ernstige tekortkomingen te vertonen die de verkoper had kunnen weten of die niet in overeenstemming is met de koopprijs, dan kunt u herstel of vervanging eisen of uw geld terugvorderen.

V
Kunnen we onder het voorlopig koopcontract uit?
AMijn man en ik kijken uit naar een koophuis. Nu hebben we pas ons droomhuis gezien. Omdat we weten dat er meerdere gegadigden zijn, hebben we alvast een voorlopig koopcontract getekend. We willen hiermee voorkomen dat iemand anders ons misschien voor is. Ik weet echter niet of we het huis wel kunnen financieren. We kunnen er toch nog wel onderuit? We hebben immers alleen een voorlopig koopcontract getekend.

De term ‘voorlopig’ suggereert meer vrijblijvendheid dan er in werkelijkheid is. U zit aan een voorlopig koopcontract wel degelijk vast. Als koper hebt u wel het recht om binnen drie werkdagen en zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop. De bedenktijd gaat in op het moment dat de koper het voorlopig koopcontract heeft ontvangen. Vaak zijn er in een voorlopig koopcontract ontbindende voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat in het geval een van de overeengekomen voorwaarden van toepassing is, de koop niet doorgaat, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Er zijn tal van ontbindende voorwaarden mogelijk. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde kan zijn dat de koop alleen doorgaat in het geval u de financiering rond krijgt. Mocht blijken dat u de koopsom niet kunt betalen, dan kunt u zonder verdere kosten van de koop af. Als u zo’n ontbindende voorwaarde niet bent overeengekomen en u kunt de koopsom niet opbrengen, dan bent u een hoge boete verschuldigd (meestal een bepaald percentage van de koopprijs).

V
Hebben wij een geldige koopovereenkomst?
AMijn man en ik willen ons huis verkopen. Laatst kwamen er potentiële kopers. We kwamen in gesprek en in onderhandeling. Op een gegeven moment deden ze ons een aanbod van € 200.000,-.
Wij hebben dit mondeling aanvaard. Er is niets schriftelijk overeengekomen. Twee uur later belde de makelaar ons met de mededeling dat hij een andere koper had die een veel hoger bod deed. Ik vraag me af of er een overeenkomst tot stand is gekomen omdat we het bod slechts mondeling hebben aanvaard?

Het kopen van een woning door een particulier moet schriftelijk worden aangegaan. In beginsel is een mondeling akkoord dus niet bindend. Voorts dient er een afschrift van de akte naar de kopers te worden verzonden, waarna de kopers nog gedurende drie dagen na de terhandstelling het recht hebben tot ontbinden. Er is dus nog geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen.

V
Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over het uitgevoerde werk?
AIk heb een klussenbedrijf benaderd met de vraag om keukenkastjes te vervangen. De klusjesman van dat bedrijf is aan het werk gegaan. Ik ben echter niet tevreden over het werk dat is verricht. Het past niet en een paar deurtjes vallen er  steeds uit. Ik wil het er niet bij laten zitten. Wat moet ik doen?

U mag van een bedrijf dat u een opdracht geeft, verwachten dat de werkzaamheden of reparaties goed gebeuren. Als het werk niet, niet goed of te laat wordt gedaan, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming. Ik raad u aan om het klussenbedrijf per brief mee te delen dat u niet tevreden bent met zijn werkzaamheden. We noemen dat ‘in gebreke stellen’. Vervolgens moet u de klussenbedrijf een termijn verlenen om alsnog de werkzaamheden behoorlijk te verrichten. U hoeft niet te betalen voordat het werk in orde is. U dient er rekening mee te houden dat het opgeschorte bedrag in evenredigheid staat tot de nog uit te voeren werkzaamheden. Doet het klussenbedrijf dat niet, dan kunt u een procedure starten en via de rechter nakoming (eventueel door het opleggen van een dwangsom) vorderen.

Staat uw vraag er niet bij? Vul dan onderstaand formulier in.