V
Kan ik nog onder mijn nieuwe baan uit?
APas geleden heb ik gesolliciteerd. Ik heb de baan ook gekregen dus ik zou eigenlijk heel blij moeten zijn. Dat ben ik niet omdat ik er bij nader inzien helemaal geen zin meer in heb. Kan ik nog afzeggen?
Niet zonder meer. U zegt dat u de baan hebt gekregen. Dat betekent dat er een arbeids-overeenkomst tot stand is gekomen hoewel u nog niet aan het werk bent. Of u kunt opzeggen is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en of er een proeftijd overeen is gekomen. In dat laatste geval kunt u zonder meer opzeggen. Is er geen proeftijd overeengekomen, dan gelden in principe de gewone regels van het ontslagrecht
V
Hoe vaak moet ik genoegen nemen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
AMijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is nu al voor de derde keer verlengd. Wanneer maak ik aanspraak op een vast contract?
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de hoofdregel van maximaal drie bepaalde tijd contracten in drie jaar tijd veranderd. De hoofdregel is nu zo dat uw werkgever u maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden, maar binnen een tijdsbestek van twee jaar. Zodra het vierde contract ingaat, of u langer dan twee jaar in dienst bent hebt u van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Dit mag onderbroken worden met maximaal zes maanden. Het maakt daarbij niet uit of u eerst via een uitzendbureau hebt gewerkt of niet. Van belang is dat het steeds gaat om soortgelijke werkzaamheden.
V
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
AIk zit overspannen thuis nadat ik maanden elke dag moest overwerken. Ik maakte wel tachtig uur per week. De bedrijfscultuur in ons bedrijf is zo dat ik me gedwongen voelde om dat aantal uren per week te werken. Ik ben al eens eerder bijna overspannen geweest. Ik heb dit toen ook bij mijn baas aangekaart. Thans zit ik met de gebakken peren. Kan ik mijn werkgever aanspra¬kelijk stellen?
Als u kunt aantonen dat uw overspannenheid rechtstreeks verband houdt met de bedrijfscultuur waaraan uw werkgever vasthoudt, dan acht ik aansprakelijkstelling van uw werkgever mogelijk. De bewijslast aan uw kant zal groot zijn. U zult moeten aantonen dat uw werkgever uw signalen heeft genegeerd en dat de werkdruk ondanks uw signalen onevenredig hoog bleef liggen.
V
Hoe lang mag de proeftijd duren?
AIk heb net te horen gekregen dat ik de baan heb. Wel wil mijn nieuwe werkgever een proeftijd afspreken. Hoelang mag een proeftijd maximaal duren?
Arbeidsovereenkomsten korter dan twee jaar mogen een maximale proeftijd hebben van één maand. Voor een arbeidsovereenkomst die langer duurt, mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.
V
Ik heb een concurrentiebeding in mijn contract voor bepaalde tijd staan, mag dit?
ASinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag uw werkgever in beginsel geen concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd. Hierop geldt één uitzondering, namelijk dat uw werkgever hierbij schriftelijk motiveert dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
Let op! Verschillende kantonrechters hebben zich hier al over uitgelaten en de eisen aan een dergelijke motivering zijn bijzonder streng. Het is zeker aan te bevelen een dergelijke bepaling door ons te laten toetsen, indien uw werkgever een concurrentiebeding in uw contract voor bepaalde tijd heeft opgenomen.
V
Mag mijn werkgever zomaar mijn vakantieperiode wijzigen?
AIk heb in overleg met mijn werkgever mijn vakantie geregeld. Ik heb in die periode een cruise
geboekt naar een ver oord. Mijn werkgever deelde mij vorige week doodleuk mee dat mijn vakantie in die periode niet door kan gaan omdat er onverwachts een grote opdracht binnen is gekomen. Die opdracht moet af zijn in de periode dat ik op vakantie wil en kan niet worden uitgesteld. Mijn reis kan ik echter ook niet annuleren of verplaatsen. Kan mijn werkgever dat zomaar maken?
Als er gewichtige redenen aanwezig zijn, kan de werkgever in overleg met u de vakantieperiode wijzigen. Nu u de reis niet kunt annuleren of verplaatsen, betekent dit dat uw werkgever de schade die u lijdt moet vergoeden.
V
Geldt die cao ook voor mij nu ik geen lid ben van de vakbond?
AIk ben geen lid van een vakbond. Ik vraag me daarom af of de cao ook op mij van toepassing is.
Dat ligt aan het feit of de cao algemeen verbindend is verklaard door de Minister van Sociale Zaken. Zo’n cao geldt voor elke werknemer, niet alleen voor vakbondsleden. Een cao die niet algemeen verbindend is verklaard, geldt alleen voor vakbondsleden
V
Hoe eindigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
AIk heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ik heb het goed naar mijn zin maar ik wil hier niet altijd blijven werken. Hoe kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindi¬gen?
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op verschillende manieren eindigen. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst eveneens opzeggen. Daarvoor is een vergunning nodig van het UWV, in het geval van arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen. Als de ontslagvergunning niet wordt gegeven, dan kan de werkgever via de rechter proberen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Buiten de arbeidsongeschiktheidsreden of de bedrijfseconomische redenen zal een werkgever het ontslag via de kantonrechter moeten regelen.

Staat uw vraag er niet bij? Vul dan onderstaand formulier in.