Factuur en betaling

V
Ik kan mijn rekening niet in een keer betalen?
ABij ons kunt u in termijnen voldoen.
V
Wat zijn kantoorkosten?
ADit zijn kosten o.a. porti-, papier-, kopieer-, telefoon-, telefax- en internet kosten.
V
Bijzondere bijstand aanvragen hoe gaat dat?
A

U kunt bijzonder bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont. Vindt meer informatie hierover op de site van uw gemeente.

V
10 % korting wanneer krijg ik dat?
AIndien u een vaste prijs heeft afgesproken en in een keer voldoet krijgt u 10 % korting.
V
Klant worden hoe gaat dat?
AU heeft altijd een kosteloze intake om kennis te maken. Na de kennismaking beslist u op uw klant wordt bij ons kantoor.
V
Wat is overheid gefinancierde bijstand?
AEen advocaat levert zijn diensten logischerwijs niet voor niets. De Wet op de Rechtsbijstand biedt echter voor de mensen met een laag inkomen en onvoldoende vermogen een uitkomst. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen in ons land heeft recht op rechtsbijstand. De overheid zal een deel van de kosten van de advocaat betalen wanneer mensen die kosten zelf niet helemaal kunnen dragen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaald, nadat wij voor u een zogenoemde ‘toevoeging’ hebben aangevraagd of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

De overheid betaalt alsdan zoals gezegd een deel van de kosten, maar niet alle kosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor procedures betaalt u slechts een deel van het door de rechterlijke instantie vast te stellen griffierecht.

De eigen bijdrage houdt dat deel in wat u zelf moet betalen voor de kosten van uw advocaat of mediator. Dit bedrag is gekoppeld aan de hoogte van het verzamelinkomen en de samenstelling van uw huishouden. Hoeveel eigen bijdrage u zelf dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg.

Hieronder geven wij weer hoe dat precies geregeld is. Indien u hier nog vragen over heeft kunt u altijd ons kantoor bellen

Eigen bijdragen

Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten te leveren, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd.


Korting op de eigen bijdrage

U kunt er zelf voor zorgen om een korting te krijgen op de eigen bijdrage door bij het Juridisch Loket om een diagnosedocument te vragen. Indien het Juridisch Loket u voornoemd document verleend krijgt u een korting van € 53,00 op de eigen bijdragen. Niet alleen hiervoor kunt u bij het Juridisch Loket terecht. Ook kijken zij of u in aanmerking komt voor een toevoeging en kunnen zij u helpen met het aanvragen van een eventuele peiljaarverlegging.

Peiljaarverlegging

De Raad kijkt naar het inkomen en vermogen twee jaar vóór het huidige jaar. Maar indien u in het huidige jaar, door omstandigheden, veel minder bent gaan verdienen. Kunt u aan de Raad verzoeken om een zogenoemde peiljaarverlegging. Dit houdt in dat ze dan naar uw huidige situatie gaan kijken en op grond daarvan een toevoeging verlenen.

Meer informatie vindt u op www.rvr.org.

V
Ik heb een eerste aanmaning ontvangen?
AU krijgt een eerste aanmaning als u niet binnen 14 dagen na ontvangt van uw factuur uw nota heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten, totdat u uw factuur heeft voldaan.
V
Ik heb een tweede aanmaning ontvangen ?
AU krijgt een tweede aanmaning als u ondanks u een eerste aanmaning heeft ontvangen nog steeds niet onze nota voldoet.
V
Ik heb een derde aanmaning ontvangen?
AU heeft zowel de eerste als tweede aanmaning niet voldaan en krijgt een derde aanmaning. Als u ook dan niet voldoet wordt de vordering uit handen gegeven of uw toevoeging ingetrokken.
V
De werkzaamheden in mijn zaak zijn neergelegd?
AIndien u niet overgaat tot betalen zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden neer te leggen.
V
Hoe krijg ik korting op mijn eigen bijdrage?
AIndien u via het juridisch loket komt krijgt u van hen een diagnosedocument waarmee u korting krijgt op uw eigen bijdrage. Meer informatie over het juridisch loket vindt u https://www.juridischloket.nl/.
V
Wat is een diagnosedocument?
AHet juridisch loket kan u een verwijzing geven naar een gespecialiseerde advocaat. Deze verwijzing wordt een diagnosedocument genoemd. Dit document geeft u recht op een korting.

Staat uw vraag er niet bij? Vul dan onderstaand formulier in.